Profil

Green-Passions visioner og tankegange.

Generelt om Green-Passion

Green-Passion er en ny iværksættervirksomhed, som tør tænke anderledes og som tør udfordre traditionel tankegang.

Virksomheden beskæftiger sig med udvikling og produktion af fødevarer, som er baseret på et begreb, vi kalder fra “Jord til Jord”. Vi vil viderebringe den viden og erfaring, vi har inden for praktiske og tekniske løsninger inden for jordbundsforbedring. Den teoretiske viden henter vi hos Martin-Beck.dk.

Fra ”Jord til Jord” går i al sin enkelthed ud på, at vores produktionsjord holdes grøn hele året rundt med en varieret planetbestand af græs, bælgplanter og korsblomstrede planter i en balance, hvor de ikke generer kulturafgrøden. Den varierede plantebestand sikrer de mest optimale levevilkår for både jordbakterier og jordsvampe, og det er altafgørende for at omdanne dødt plantemateriale til humus (kulstof) i jorden.

En varieret plantebestand sikrer optimale levevilkår for både bakterier og svampe i jorden. De bruger de stoffer, som rødderne udskiller som en del af deres næring, når de sammen med orme og jordboende insekter er med til at omdanne døde planterester til humus/kulstof.

Ved at bruge mælkesyrekultur kan vi gøre det døde plantemateriale mere lækkert. Mælkesyrekulturen starter en fermentering i plantematerialet frem for en forrådnelse, og det synes den ”gode” mikrobiologi er lækkert, når de producer humus og omdanner flygtige næringsstoffer til ikke-flygtige næringsstoffer, som bindes til jord og humuspartikler. Dette er godt for vandmiljøet, da de så ikke udvaskes i vores vandmiljø.

Ved at hæve humusindholdet i vores landbrugsjord med 1 procent kan vi spare atmosfæren for, hvad der svarer til 27 års dansk CO2-udslip. Samtidig får vi også en langt bedre jord at dyrke. Humus bør derfor få en langt højre opmærksomhed i klimadebatten.

Kontakt os og hør mere

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Green-Passion, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om vores tilgang til jordbundsforbedring og fødevarer.