Samarbejdspartnere

Nedenfor kan du læse om Green-Passions samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere inden for jordbundsforbedring

Mikroorganismerne fanger C og N fra luften og omdanner det til organisk stof i jorden. De næringsstoffer som er bundet i jorden, og som ikke er plantetilgængelige, omdannes af mikroorganismerne til plantetilgængelige næringsstoffer, som planterne så kan optage efter behov. Jordens organiske materiale omdannes til humussyre som så danner ler-humus-komplekser. Disse kan både være negativt og positivt ladet, og kan derfor holde på det enkelte næringsstof som derfor ikke udvaskes. Med denne intelligente regenerative styring af næringsstofferne formindskes udvaskningen, og planterne forsynes med næringsstoffer over hele vækstperioden så de kan producere stabile udbytter af forøget kvalitet. Et øget humusindhold i jorden medfører øget vandretentionskapacitet, og afgrøderne tåler bedre tørkeperioder uden at udvikle tørkestress. Da humus desuden har god porevolumen, kan kraftig regn lettere modstås, da vandet trænger nemmere ned i jorden, og planterne derved ikke risikerer iltmangel af at stå under vand.

Landbruget kan undlade at gøde med P- og K- gødning samt kalkning. Målet er at reducere N-gødning med 50% af mængden i landbruget i dag. Desuden er det grundet forbedret plantesundhed muligt at opnå betydelige besparelser på fungicider/insekticider.

Jordbunden opnår en biologisk og fysisk balance som via liv og frugtbarhed bliver mere regenerativ og bæredygtig, hvilket kan medføre forbedrede vilkår for nutidens og fremtidens landbrug, i form af en sikker produktion af afgrøder af høj kvalitet.

2 muligheder

To muligheder for anvendelse af Quaterna® :

  • En pille variant (Quaterna® Terra 100 / TerraUAB), som let kan spredes ud med gødningsspreder.
  • Et pulver (Quaterna® Activa 500), som har en optimerende virkning på staldgødning, kompost osv. Tab af næringsstoffer reduceres, gylle og staldgødning komposteres og næringsstofferne er derefter tilgængelige for planterne i marken.

Samarbejdspartnere inden for fødevarer

Kontakt os og hør mere

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Green-Passion, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information.